Norwegian / English

Pressemelding
Oslo, tirsdag 04.12.2012

Norsk skriftforlag
for kvalitetstyper

Monokrom Type Foundry er et nystartet norsk skriftforlag som utvikler og selger egne skrifttyper (populært kalt «fonter») for et profesjonelt marked. Monokrom er etablert i 2012 av skriftdesignerne Frode Bo Helland og Sindre Bremnes, som utgjør skriftforlagets typografiske kompetanse. Nå ønsker de å løfte nivået på norsk typografi:

– Norge er et typografisk u-land. Vi har ingen særegen tradisjon, og veldig få tegner skrift i Norge i dag. Dette vil vi prøve å gjøre noe med, sier Sindre Bremnes.

Monokrom har også planer om å utgi skrifttyper fra andre skriftdesignere i fremtiden.

– Vi håper å kunne bli en samlende faktor for kvalitetstypografi i Norden, sier Frode Bo Helland.

↑ Frode Helland og Sindre Bremnes. Foto: Hanna Maria Van Zijp.

Historiebevisst og fremtidsrettet. Det siste tiåret har bevisstheten omkring grafisk design og typografi eksplodert, særlig blant unge. Mengden nye skrifttyper har økt dramatisk etter den digitale revolusjonen. Monokrom har imidlertid bena godt plantet i de gamle typografiske håndverkstradisjonene og har som mål å bygge videre på dem for en ny tid.

– Vi prøver ikke å henge på denne «bølgen», men først og fremst videreføre og utfordre etablerte normer for å skape noe som er både nytt og varig, sier Helland.

– Altfor mange tegner skrift som er tegnet før. Vi vil lage noe nytt, for dagens og morgendagens teknologi. Samtidig bør man kjenne historien og tradisjonen veldig godt før man utfordrer den. Jeg er verken opptatt av historisme eller modernisme. Jeg tegner det jeg liker og det jeg synes fungerer, sier Sindre Bremnes.

↑ Våre fem skriftfamilier: Faunus, Aften Screen, Telefon, Satyr og Vinter.

Lesbarhet i alle medier. God typografi kombinerer estetikk og funksjon. Skriftene fra Monokrom kjennetegnes av at de ikke nødvendigvis er iøynefallende – det viktigste hensynet er optimal lesbarhet under ulike omstendigheter.

– Mange populære skrifter bærer preg av at man forsøker å «pynte på» alfabetet med ornamentering. Vi mener at alfabetet i seg selv er vakkert nok, men også har en helt klar funksjon, og godt design bør først og fremst omfavne funksjonen, sier Helland.

Ingen skrifttyper kan fungere like godt overalt. For å kunne sette kvalitet i høysetet er de fleste av skriftene til Monokrom spesialtilpasset bestemte formål – små eller store størrelser, papir eller skjerm. Særlig dedikerte skjerm- og webskrifter er et raskt ekspanderende marked, med et stort behov for flere kvalitetsskrifter, og Monokrom har høy kompetanse innenfor skjermoptimalisering.


Unik språkstøtte. Samtlige skrifter fra Monokrom har svært bred språkstøtte, med spesialtegn for praktisk talt alle verdens språk som benytter latinske bokstaver. Detaljert informasjon om språkstøtte finnes på monokrom.no.

Om designerne

Sindre Bremnes (1970) har lang bakgrunn fra pressen, som redaktør i Universitas, kulturredaktør i Klassekampen, vaktsjef i Nationen samt redigerer i VG og Dagbladet. Han debuterer i 2012 som skriftdesigner med skrifttypene Faunus, Satyr og Telefon.Frode Bo Helland (1985) har allerede rukket å arbeide med grafisk design i et drøyt tiår, særlig med magasiner, nettsider og visuelle profiler. Han debuterer i 2012 som skriftdesigner med skrifttypene Aften og Vinter.

Nedlastinger

Pressekontakter

Frode Bo Helland
Skriftdesigner
frode@monokrom.no
@frodebohelland
(+47) 926 54 118

Hans Ivar Stordal
Administrasjon
hansivar@monokrom.no
@hansivarstordal
(+47) 400 41 231